De grens bloeit voor 75 jaar vrijheid en vrede

Ondanks de corona-crisis vieren de bloemen aan de NL/D-grens aan de Keupenstraat het feest van de lente en van 75 jaar vrede! Op 9.11. hebben 27 Duitse en Nederlandse kinderen in de leeftijd van ongeveer [...]