21 jonge lindebomen geplant bij de dijk van de Suderwick-brug
Plantencampagne in het kader van de verjaardag van de stad // Gezamenlijke campagne van de steden Bocholt en Aalten

Persbericht van de stad Bocholt:

De stad Bocholt wil 800 nieuwe bomen planten om het 800-jarig bestaan van de stad te vieren. Tot nu toe verfraaien 21 van hen het gebied langs de straten Brückendeich en Anholtseweg tussen Suderwick en Dinxperlo. De burgemeester van Bocholt, Thomas Kerkhoff, en de burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp, plantten symbolisch de laatste van de nieuwe lindebomen.
De 21 jonge lindebomen staan in een lange rij langs de dijk van de Suderwickbrug en de Dinxperlo Anholtseweg. De nieuwe bomenrij is nu geplant door de stad Bocholt en de gemeente Aalten op initiatief van de Suderwicker Heimatverein. De burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp, en de burgemeester van Bocholt, Thomas Kerkhoff, legden symbolisch zelf de hand op de laatste van de nieuwe lindebomen.
“Voor dit gebied zijn drie verschillende soorten lindebomen gekozen”, zegt Ellis Koenders van de gemeente Aalten. Er werden zomer-, winter- en zilverlindes geplant. De locaties van de lindebomen waren vooraf afgesproken met de bewoners van de straat, zegt Koenders. De voorbereiding van de plantcampagne was grotendeels de verantwoordelijkheid van de Suderwick local history society, zegt Koenders.
Zoals gemeld, zullen in de hele stad 800 bomen worden geplant ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad. De werkzaamheden hiervoor zijn al sinds 2021 aan de gang.

Foto 1: 21 jonge lindebomen staan nu langs de brugdijk / Anholtseweg.

Foto 2: De burgemeesters Anton Stapelkamp (v.l.n.r.) en Thomas Kerkhoff leggen de hand op de laatste lindeboom. Ook aanwezig zijn stedenbouwkundig ambtenaar Daniel Zöhler, raadslid Freek Diersen, Peter Schlabs van de afdeling Milieu en Stadsgroen en Johannes Hoven van de Suderwick Heritage Society.

Foto 3: Aan de Brückendeich/Anholtseweg zijn nu 21 nieuwe lindebomen geplant. Op de foto: (v.l.n.r.) Johannes Hoven van de Suderwick Heritage Society, Bocholt burgemeester Thomas Kerkhoff, Aalten burgemeester Anton Stapelkamp, Bocholt’s gemeenteambtenaar Daniel Zöhler en Freek Diersen, gemeenteraadslid van de gemeente Aalten.

Foto-Copyright: Stadt Bocholt
PRESSE- und INFORMATIONSDIENST der Stadt Bocholt, Karsten Tersteegen
Tel.: + 49 2871 953-327, E-Mail: pressestelle@bocholt.de

 

Der Heimatverein Suderwick berichtet: 

Sinds ongeveer 40 jaar plant de vereniging bomen en struiken of moedigt zij aan tot aanplant. Ook al wordt niet meer van elke plantactie in de krant melding gemaakt, toch is de heemkundevereniging van Suderwick nog elk jaar – nu al zo’n 40 jaar – actief om het landschap en de kern van Suderwick met bomen en struiken te verrijken. In de afgelopen drie plantseizoenen hebben vrijwilligers ongeveer 3.000 jonge bomen en 115 (!) specimenbomen geplant, meestal in het open landschap langs paden en boerderijen.

Dit was mogelijk omdat, naast giften en een jaarlijkse subsidie van de stad Bocholt, een groot deel van het prijzengeld voor het winnen van de eerste Heimatpreis van het district Borken en de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor dit doel werd gebruikt.

Maar ook aanplantingen werden aangemoedigd. Zo heeft de gemeente Bocholt de afgelopen twee jaar 3 bomen geplant bij het gymnastieklokaal, 3 bomen bij de kinderspeelplaats Koppers Fohre en 12 lindebomen langs de Kornstraote, het pad tussen de Osterhofweg en de Dinxperloer Keupenstraat. Nog eens 12 solitaire bomen werden door de stad aan de Heimatverein ter beschikking gesteld en door haar in de vrije natuur geplant.

Op voorstel van de Heimatverein heeft de gemeente Aalten in het voorjaar van 2022 aan de Brückendeich/Anholtseweg nog eens 21 lindebomen (zomer-, winter- en zilverlinde) geplant. De stad Bocholt financiert de helft hiervan.

Zie ook: www.heimatvereinsuderwick.de

 

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

De Band Dinxperlo berichtte als volgt:

BURGEMEESTERS ‘AN DE SCHUPPE’

Laatste linde geplant langs Anholtseweg/Brückendeich

Door Karin Stronks

DINXPERLO/SUDERWICK – Op donderdag 17 maart, een koude middag, hebben de burgemeesters van Stadt Bocholt en de gemeente Aalten, respectievelijk Thomas Kerkhoff en Anton Stapelkamp, de laatste van de 21 lindebomen geplant langs de grens aan de Anholtseweg/Brückendeich. Het initiatief voor het planten van de lindebomen komt van de Heimatverein Suderwick. Samen met de gemeente Aalten is de aanplant gerealiseerd.

Stadt Bocholt viert dit jaar het feit dat zij 800 jaar geleden stadsrechten hebben gekregen. Daarom is besloten om 800 bomen in de hele stad aan te planten. Heimatverein Suderwick heeft bij de gemeente Aalten het plan geopperd om, vanwege dit heugelijke feit voor Stadt Bocholt, precies op de grens tussen Suderwick en Dinxperlo nieuwe bomen te planten langs de Anholtseweg/Brückendeich. Vroeger hebben op deze plek ook bomen gestaan. De gemeente Aalten heeft het voorstel overgebracht naar Stadt Bocholt, er is zeer positief op gereageerd.

De berm langs deze weg is Nederlandse grond, de grens verspringt iets tussen Reifen Stiebling en het nieuwe pand van Saba, te zien aan de grenspalen die er staan. De bomen staan net nog aan de Nederlandse zijde. Voordat de bomen zijn geplant is er heel wat overleg geweest. Ellis Koenders, woordvoerder van de gemeente Aalten, legt uit: “Er moest onderzocht worden waar precies kabels en leidingen liggen, er zijn proefgaten geboord of de bekabeling diep genoeg in de grond ligt. Toen dat allemaal helder was konden de plannen worden uitgewerkt.”

Als blijkt dat de bomen geplant kunnen worden zijn de plekken bepaald. Er is gekozen voor drie soorten lindebomen, de zilver-, zomer- en winterlinde. “Goed voor de biodiversiteit en de bomen zijn dan minder kwetsbaar voor ziekten.” De lindeboom komt zowel in het wapen van de gemeente Aalten als Stadt Bocholt voor. De beide gemeenten delen de kosten van de aanplant. Twintig bomen zijn inmiddels geplant, op deze koude donderdagmiddag steken burgemeester Stapelkamp en Kerkhoff de handen uit de mouwen om de laatste linde te planten, in het bijzijn van Johannes Hoven van de Heimatverein, Daniel Zöhler van de Stadtbaurat en Freek Diersen.

Twee mensen kijken toe als de burgemeesters ‘an de schuppe’ staan. Precies achter de plek waar de laatste boom geplant wordt ligt een stuk bouwgrond van een van de twee ‘toeschouwers’, Uwe Thesing. Hij zegt: “We zijn erg blij met de aanplant van de bomen. Vroeger hebben hier ook bomen gestaan. Er zijn wegwerkzaamheden verricht, daarna zijn de bomen die hier op de grens stonden weggehaald. Waarom weten we niet, volgens mij waren ze niet ziek.”

Thesing heeft jarenlang vrijwilligerswerk gedaan voor de Heimatverein. Achter het stukje bouwgrond heeft hij samen met zijn vrouw een prachtige tuin aangelegd met veel drachtstruiken en -bomen, een vijver, pergola en een pittoresk tuinhuisje. Uwe Thesing zegt: “Nu hopen we nog een keer hier ons droomhuis te bouwen, tussen het groen van ons en de rij bomen die nu weer zijn aangeplant!”