Duitse en Nederlandse brandweerlieden in het grensgebied van Suderwick (D) en Dinxperlo (NL) willen in de toekomst nog nauwer samenwerken.

Tekst: Pers- en voorlichtingsdienst van de stad Bocholt

Project “CrossFire “Brandweerlieden van Suderwick (D) en Dinxperlo (NL) vormen werkgroepen:
Verdere stappen besproken met het oog op een grensoverschrijdende brandweerkazerne ter versterking van de brandbeveiliging in de grensregio.

“CrossFire” is de werktitel van een gezamenlijke Duits-Nederlandse brandweerkazerne die in de grensplaats Suderwick (D) en Dinxperlo (NL) zal worden gebouwd. Afgelopen zaterdag kwamen de leden van de brandweerkorpsen van Suderwick en Dinxperlo bijeen voor een online workshop en bespraken zij, met de deelname van de burgemeesters van beide steden, de huidige stand van zaken en de verdere procedure.

Achtergrond: Hoe kan de brandbeveiliging in het grensgebied worden versterkt? Op basis van deze vraag is het door de Euregio gefinancierde “CrossFire”-project in 2017 door de brandweer van Bocholt opgestart en in 2018 nader onderzocht in het kader van een haalbaarheidsstudie. Daartoe werd een projectconsortium gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de Brandweer Bocholt, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en het ingenieursbureau “antwortING”, dat talrijke ervaringen heeft met de planning van brandbeveiligingseisen en de uitvoering van projecten.

Oorspronkelijk was al een persoonlijke workshop gepland voor oktober vorig jaar, die echter moest worden geannuleerd vanwege de Corona-pandemie. Een persoonlijke workshop die voor zaterdag was gepland, werd uiteindelijk op korte termijn als een onlinesessie gehouden. Alleen de voor het project verantwoordelijke personen kwamen met inachtneming van de hygiënische voorschriften bijeen in de Brandweer- en reddingsdienstacademie in Bocholt.

“Samenwerking wordt geleefd”
De burgemeesters Thomas Kerkhoff van Bocholt en Anton Stapelkamp van Aalten heetten de deelnemers aan het begin welkom en benadrukten het belang van internationale samenwerking. “Al sinds 2005 is de samenwerking tussen Bocholt en Dinxperlo geregeld in een overeenkomst. De opname van twee jongeren uit Nederland in de jeugdbrandweer van Suderwick laat duidelijk zien hoe de goede samenwerking tussen de brandweerkorpsen wordt beleefd”, bedankte Kerkhoff de brandweerlieden.

“Wordt beter en beter”
“We moeten de samenwerking stap voor stap ontwikkelen. Steeds beter worden’ en ‘Wij leven Europa’ – dat is ons motto”, benadrukte Kerhoffs tegenhanger aan Aaltense kant, Anton Stapelkamp.

Het hoofd van de brandweer van Bocholt, Thomas Deckers, en de directeur van de Brandweer Noord- en Oost Gelderland, Diemer Kransen, introduceerden het onderwerp voordat Frederik Schütte van het bedrijf “antwortING” de status van het project presenteerde.

Haalbaarheidsstudie 2018 als basis
De basis voor de overwegingen is het onderzoek uit 2018. Toen kwamen de projectdeelnemers tot de centrale conclusie dat grensoverschrijdende samenwerking van Duitse en Nederlandse brandweermensen vanuit één locatie in principe haalbaar is en veel potentie biedt om de bevoorradingsstructuur in de grensregio te verbeteren.

Grensoverschrijdende samenwerking kan bijvoorbeeld een mogelijk tekort aan hulpverleners tegengaan. Personeel kan in beide delen van het land worden aangeworven en samen worden opgeleid. Dubbele opleidingsinhouden dragen bij tot een gefundeerde en volledige verwerving van kennis door de noodhulpdiensten. En: op het gebied van de ontwikkeling van het juniorpersoneel kan een gezamenlijke jeugdbrandweer helpen om de prestaties van de brandweer op lange termijn te waarborgen.

Op zaterdag werden verschillende mogelijke locaties, vormen en modellen van nauwere samenwerking besproken. Specifieke onderwerpen zoals opleiding, technologie, operationele tactiek, uitrusting en communicatie, die op een eventuele gezamenlijke locatie aan de orde moeten komen, worden thans in kleine werkgroepen bestudeerd. Voor de projectgroep is het van belang dat de ideeën en ervaringen van de leden van beide brandweerkorpsen worden meegenomen in de verdere overwegingen. De resultaten van de werkgroepen zullen vervolgens worden geëvalueerd en de basis vormen voor, onder andere, de vraag naar de locatie van de brandweerkazerne.

Brandweer Suderwick wordt geïntegreerd in Nederlands alarmsysteem
In een eerste stap zal de brandweer van Suderwick op korte termijn worden geïntegreerd in de alarmstructuren van de Nederlanders, zodat ook in de richting van Nederland kan worden geopereerd.

Tussen haakjes: Beide eenheden in het grensdorp werden zaterdagavond opgeroepen voor een real-time operatie, toen enkele brandende struiken in Dinxperlo moesten worden geblust.

Foto‘s: © Stadt Bocholt
Vertaling: deepl.com