MOND/NEUSMASKER DRAGEN – AFSTAND HOUDEN – HANDEN WASSEN

Belangrijke mededeling betreffende de testvrijstelling voor Dinxperwick!

„De Algemene Corona-Verordening voor Dinxperwick is geen eenvoudige vrijstelling van de testverplichting, maar gebonden aan zaken van dagelijkse behoefte zoals boodschappen doen, ambachten en diensten, het bezoek aan de dokter, de weg naar het werk.

Dit decreet van de burgemeester van Bocholt houdt rekening met het feit dat Dinxperwick in vele opzichten aan elkaar gegroeid is en de staatsgrens nauwelijks merkbaar is.

Hier het Corona-Decreet van inreis ten uitvoer brengen zou een immense inspanning betekenen, die de bevolking zou doen denken aan de tijd van mond- en klauwzeer of, nog erger, aan de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945.

De vrijstelling van verplichte tests is ook niet zo gemakkelijk tot stand gekomen; er zijn veel grensoverschrijdende discussies aan voorafgegaan.

En ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan allen die zich de afgelopen dagen hebben ingezet voor Dinxperwick.

Laten we een gezamenlijke inspanning doen om het coronavirus te overwinnen.”

Werner Brand
Eerste voorzitter van het binationale burgerinitiatief Dinxperwick e.V.

MOND/NEUSMASKER DRAGEN – AFSTAND HOUDEN – HANDEN WASSEN