„Dinxperwickse“ verenigingen onderscheiden met de Heimat-Preis van de Kreises Borken

Mark Pillmann van het BBV (Bocholter Borkener Volksblatt) bericht (Uitgave van 12.12.2019):

De Heimatvereniging Suderwick en het Burgerinitiatief Dinxperwick worden samen onderscheiden met de eerste prijs van de Heimatprijs van de regio Borken, die in dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

BORKEN/BOCHOLT Gisteravond hebben de Heimatvereniging Suderwick en het Burgerinitiatief Dinxperwick met hun project „Heimat en toekomst vormgeven aan de grens“ samen de eerste plaats bereikt van de Heimatprijs van de regio Borken. Daarbij lieten de twee verenigingen meer dan 30 concurrenten achter zich.

„Onze regio kenmerkt zich door iets, wat veel regio’s niet hebben: wij zijn een grensregio“, met deze woorden opende Landraad Dr. Kai Zwicker de lofrede voor de beide winnende verenigingen tijdens een plechtigheid in het Regiohuis in Borken.

„Het project verbindt op heel bijzondere en liefdevolle manier mensen aan beide zijden van de grens“ zo vervolgde Zwicker. „De beide verenigingen laten zien, dat Europa functioneert“.

De prijs werd in ontvangst genomen door de eerste voorzitter van de Heimatvereniging Suderwick, Johannes Hoven. „Leven in Europa is geweldig“ zo begon hij zijn dankwoord, na een korte inleiding voor alle Heimatvrienden in het Bocholtse dialect. „Werkelijk iedereen heeft de prijs verdiend. Wij zijn blij dat wij hem hebben gewonnen. Wij dragen hem op aan alle vrienden van de Heimat – en zeer speciaal aan Europa“ besloot Hoven.

De Heimatvereniging Suderwick en het Burgerinitiatief Dinxperwick zetten zich in voor de grensoverschrijdende samenwerking en verbinden mensen aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens. Daarbij werken de vereniging en het burgerinitatief nauw samen met kunstenaars en openbare instellingen en betrekken hierbij mensen van alle generaties. Spil van beide verenigingen zijn de aan elkaar grenzende dorpen Suderwick en Dinxperlo. De gemeenschap noemt zichzelf het Europese dorp „Dinxperwick“.

Aan de eerste plaats van de Heimatprijs is een bedrag van € 5000 verbonden. Bovendien kwalificeren zich beide verenigingen door hun eerste plaats voor de landelijke wedstrijd. De LandsHeimatPrijs wordt voor het eerst in het kader van het „Heimatcongres“ in 2020 uitgereikt.

De tweede plaats bij de Borkener Heimatprijs werd ingenomen door de Heimatvereniging van Burlo-Borkenwirthe. Deze vereniging motiveert kinderen en jongeren om actief bezig te zijn met hun Heimat. Het bijzondere aan dit concept is dat het door andere gemeenten zo kan worden overgenomen, volgens de projectbeschrijving.

Op de derde plaats eindigde de Groep Bevordering Synagoge Epe. Deze groep zorgt voor het in stand houden van de voormalige synagoge in Epe. De vereniging wil in dit gebouw een „Huis van herinnering en gedenken“ als leer- en gedenkplaats inrichten. Ook aan de tweede en derde plaats is een geldbedrag verbonden: de Heimatvereniging Burlo-Borkenwirthe krijgt € 3000 en de Groep rond de Synagoge van Epe ontvangt € 2000.

De Heimatprijs is onderdeel van het stimuleringsprogramma „Heimat. Toekomst, Nordrhein-Westfalen“ van deze deelstaat en werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Daarmee neemt de deelstaat het prijzengeld over, dat bij regio’s € 10.000 bedraagt. „Met de nieuwe Heimatprijs willen we die projecten en activiteiten, die zich bezighouden met de regionale en plaatselijke traditities en gericht zijn op de toekomstige ontwikkelingen in de regio, in het openbaar waarderen“, zei Landraad Dr. Kai Zwicker. Om te winnen moeten de projecten zich bewijzen aan de hand van zeven criteria, o.a. „de bevordering van de regionale identiteit en het bewustzijn van de regio“, de „bevordering van levende tradities en gebruiken“, en de „versterking van de maatschappelijke samenhang en het algemeen belang“.

 

INFO:

Nog vier verenigingen speciaal gehuldigd

Naast de eerste drie plaatsen werden nog vier verenigingen gehuldigd. Ze ontvingen een financiële waardering van € 200.

De Heimatvereniging Gemen voor het project voor het doorgeven van plaatselijke kennis en geschiedkundige contexten met het oog op de tegenwoordige tijd voor kinderen en jongeren in het Borkener stadsdeel Gemen.

Vluchtelingenhulp Stadtlohn voor hun project voor het doorgeven van de Stadtlohner geschiedenis, religie en gebruiken in het „Café International“.

De Heimatvereniging Erle voor het project om scholieren in contact te brengen met de Heimat, de platduitse taal en hun Heimatdorp Erle.

En de Burgercoöperatie Use Dorp-use Heimat Ellewick voor hun project van het „WIJ-huis“, waarbij een café tot een gemeenschaps- en dorpstrefpunt wordt omgebouwd en gebruikt.

Alle andere deelnemers ontvingen een waarderingsbijdrage van € 100 als „waardering voor hun vrijwillige betrokkenheid“. Het geld voor de prijzen en de waarderingsbijdragen werden door de Sparkasse Westmünsterland beschikbaar gesteld.

Foto: Mark Pillmann

Heike Werner (CDU, v. li.), Lid van het deelstaatparlement, Landraad Dr. Kai Zwicker en Wilhelm Stilkenbäumer (rechts), voorzitter van de commissie voor cultuur en sport, overhandigden de prijs aan Werner Brand (3. v. li.), eerste voorzitter van het  Burgerinitiatief Dinxperwick, en Johannes Hoven (4. v. li.), eerste voorzitter van de Heimatvereniging Suderwick. Ook Freek Diersen (5. v. li.), leden van Bewaar t‘ Olde (partnervereniging van het Burgerinitiatief) en verdere bestuursleden van beide verenigingen verheugen zich.

BBV Bericht Heimat-Preis 12.12.2019

Pressedienst des Kreises Borken vom 12.12.2019

Dokumentation Heimatverein und B.I. Dinxperwick

Antrag Bewerbung Heimat-Preis