Rosi Tuente doet verslag:

Nu in het voorjaar is het weer tijd om stil te staan bij de gedecentraliseerde dorpsschoonmaakactie in Suderwick.

Vorig jaar heeft de ESB op verzoek van Rosi Tuente uit Suderwick 50 vuilnisgrijpers voor “guerrilla-picking” in Sudewick ter beschikking gesteld, die door particulieren konden worden geleend. Wegens de voortdurende beperkingen van Corona op groepsactiviteiten werd deze aanpak door de ESB ook in andere districten met succes voorgesteld.

Intussen zijn in Suderwick ongeveer 40 grijpers in particulier gebruik om tijdens wandelingen of regelmatige trektochten de bermen en straten van zwerfvuil te ontdoen. In feite heeft deze lopende campagne al een zeer positief effect op het aanzien van het dorp.

Rosi Tuente wijst er nogmaals op dat sigarettenpeuken, naast de vele beschermmaskers die gevaarlijk kunnen zijn voor vogels en andere wilde dieren, ook een gevaar vormen voor bodeminsecten en dringt er bij alle rokers op aan hun peuken in vuilnisbakken te deponeren en ze niet in het landschap of in geulen te gooien. Eén sigarettenpeuk vervuilt ongeveer 40 liter water en doodt de belangrijke bodeminsecten. Bovendien lopen vissen en watervogels nog meer gevaar door plastic folie en zakjes, die door de wind in rivieren en meren worden meegevoerd of in zee tot microplastics vergaan en zo op gevaarlijke wijze opnieuw in onze voedselketen terechtkomen.

De vuilnisbakken, die kunnen worden besteld bij Rosi Tuente op 02874 610 met informatie en tips voor de huidige campagne in Suderwick, zijn zo ontworpen dat zij ook kunnen worden gebruikt voor het oprapen van zeer kleine voorwerpen zoals sigarettenpeuken, rietjes, enz. Dit is vooral belangrijk tijdens de komende paasvakantie. Vooral tijdens de komende paasvakantie roept zij mensen op om een wandeling met het gezin te combineren met deze “speurtocht van een bijzonder soort”. Soms vind je ook statiegeldflessen en -blikken die als beloning kunnen worden “verzilverd”.

Bijgaand vindt u enkele foto’s van de campagne in Suderwick, die sinds januari 2021 loopt, alsmede bewustmakingsposters over zwerfvuil die op plausibele wijze illustreren hoe lang zwerfvuil in de natuur blijft.

Poster “bewustmaking van zwerfvuil”

Foto’s: Rosi Tuente (N.B.: Ik heb uitdrukkelijke toestemming om de foto’s van alle afgebeelde personen te publiceren)
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)