Laden Evenementen

De nieuwe datum voor DINXPERIENCE 2021 wordt naar verwachting 18 juli!

Het Dinxperience team meldt:

„Beste mensen,

We kunnen ons voorstellen dat de stilte van onze kant als veelbetekenend wordt beleefd en dat jullie ondertussen denken dat DinXperience niet meer door zal gaan. Niets is minder waar!

We zijn eigenlijk het hele afgelopen jaar druk in de weer geweest om onze plannen steeds weer aan te passen aan de veranderende corona-omstandigheden. We wilden klaar zijn om -als het maar eventjes zou kunnen- het hele project weer op te starten. We denken dat we nu een plan hebben waarmee we dit jaar DinXperience kunnen realiseren. En ook al is de vorm anders geworden, ons enthousiasme is er niet minder om.

We willen jullie graag informeren over onze plannen en hoe we die gaan realisteren. Nog steeds is ons doel om honderden mensen actief kennis te laten maken met het samenleven aan de grens. Dat kennismaken gaat door middel van voorstellingen en presentaties die alle aspecten van dat samenleven belichten. Maar we zien af van grote voorstellingen waar 1000 mensen opeengepakt samen op tribunes moeten zitten. We denken niet dat die tijd al is aangebroken.

Wat we wel voor ons zien zijn 100 voorstellingen op 1 dag die elk door maximaal 50 bezoekers kunnen worden bezocht. Om het voor het publiek makkelijk te maken om uit die 100 voorstellingen te kiezen, zijn de voorstellingen geclusterd in fiets- en wandelroutes die allemaal een verschillend karakter dragen.

Overigens zullen die honderd voorstellingen niet allemaal verschillend zijn. Zoals we het nu voor ons zien maken we ± 15 voorstellingen van gemiddeld 45 minuten. Die worden over de hele dag verspreid 4 tot 8 keer op karakteristieke plekken in Dinxperlo en Suderwick uitgevoerd. Onderweg zullen we zorgen voor verrassende doorkijkjes, verhalen en informatie over Dinxperwick. En natuurlijk zijn er op elke wandel- en fietsroute plekken waar mensen een hapje en een drankje kunnen nuttigen.

Deze DinXperience-dag duurt van 10.00 uur tot 22.00 uur. Het liefst zouden we die dag op 9 mei houden, maar we zien nu al dat dit niet haalbaar is, in aanmerking genomen dat we vanwege corona voorlopig niet aan repetities kunnen beginnen. Daarom hebben we DinXperience nu geprikt op zondag 18 juli. Dat is de eerste zondag in de Nederlandse zomervakantie. Mochten de coronaregels dan nog steeds te streng zijn, dan wijken we uit naar onze reservedatum op zondag 19 september.

Wat we nu als eerste gaan doen is alle mensen en groepen die hun deelname aan DinXperience hadden toegezegd telefonisch benaderen. Met hen overleggen we hoe hun bijdrage in de nieuwe opzet er uit zou kunnen komen te zien. Ook vragen we onze vrijwilligers of ze mee willen werken aan dit nieuwe plan. Er komt heel veel werk op ons af, maar we krijgen er steeds meer zin in. En we hopen dat we op jullie mogen rekenen.

Tot slot: Op 9 mei is het de dag van Europa. Hoe graag hadden we op die dag DinXperience willen uitvoeren. Dat dat niet lukt is spijtig, maar we zullen op 9 mei zeker en op een indrukwekkende, aangepaste manier vorm geven aan Europadag. Ook daar zijn we nu al druk mee bezig.

We hopen dat we met dit bericht iets van ons enthousiasme op jullie hebben over kunnen dragen. We gaan elkaar spreken en weer zien! Wat een fijn vooruitzicht!

Een hartelijke groet,

Esther Nederlof, Lex Schellevis, Melanie Steffens en Theo Soontiëns”

DinXperience-PDF