Laden Evenementen

Het was in maart jl. 75 jaar geleden dat de Achterhoek bevrijd werd. In de grensstreek hebben de oorlog,    de zware verliezen en de grote materiële schade aan weerszijden van de grens diepe sporen achter gelaten.

Nagenoeg iedere familie heeft een verhaal. Na 1945 is het voor velen moeilijk de oude draad van saamhorigheid als grensbewoners weer op te pakken.

Persoonlijke verhalen
In de expositie komen negen mensen aan het woord van weerszijden van de grens.  Waar dat kon, hebben zij de keuze gemaakt voor de vrijheid, soms met gevaar of ten koste van het eigen leven.

Het zijn de verhalen die ons in de huidige tijd aanspreken, ons om een stellingname vragen.

Toen en nu
Door verhalen van toen te verbinden met die van nu, wordt het verleden naar het heden gebracht.
De hoofdpersonen van de drie thema’s “Verzet-onvrijheid”, “Afstand – verwijdering” en
“Verbroedering – samen opbouwen” laten zien dat het begrip vrijheid relatief is en door iedereen anders wordt ingevuld en dat vrijheid voortdurend moet worden gekoesterd en verdedigd.

Lokale verhalen Dinxperlo
Als aanvulling op “Sporen van de Vrijheid” geven themapanelen met grote foto’s een goed beeld van de situatie in Dinxperlo tijdens de bezetting en de jaren erna. In vitrines zijn bijbehorende voorwerpen en een verbandpost uit maart 1945 te zien.

Meer info’s: www.grenslandmuseum.nl

TOEGANGSPRIJS:
Volwassenen: € 4,00
Kinderen: € 1,00
Rondleidingen: € 10,00

OPENINGSTIJDEN:
Wekelijks van dinsdag tot en met zaterdag:
September en oktober: 13:00 – 16:30 uur

Gesloten van 1 nov. tot en met 31 mrt.

Corona-protocol  voor bezoekers van het Grenslandmuseum

Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van het corona- virus geldt dit protocol.
Het volgt de richtlijnen van de Museumvereniging en de regels van het RIVM.

  1. In het museum mogen maximaal 8 bezoekers tegelijk binnen zijn. Is dit aantal bereikt, dan zullen de volgende bezoekers moeten wachten.
  2. Er vinden geen rondleidingen plaats.
  3. In het museum wordt 1,5m afstand gehouden. Bezoekers letten goed op elkaar, geven elkaar de ruimte.
  4. In het museum volgt de bezoeker een vaste looproute. Deze wordt aangegeven d.m.v. pijlen.
  5. Bij binnenkomst wordt door de vrijwilliger gevraagd of de bezoeker gezond is. (hoesten, niezen, koorts) Vervolgens ontsmet bezoeker de handen en noteert zijn/haar naam, adres, telnr. en e-mailadres in het register.
  6. De bezoeker raakt geen voorwerpen of glasoppervlak aan. De contactoppervlakken worden regelmatig gedesinfecteerd.