Het Duits-Nederlands Fotografieproject „NEBENEINANDER UND GEGENÜBER/NAAST ELKAAR EN TEGENOVER“ (deel van het EUREGIO-taNDemproject) was 29 maart 2019 gestart in „Dinxperwick” langs de Heelweg/Anholtseweg.

De beide fotografen Matthias Zölle (D) en Yke Russink (NL) stellen op de grens hun thuisfoto’s-fotoserie voor met de titel „Nebeneinander und gegenüber / naast elkaar en tegenover“.

In het kader van de opening hebben inleidende woorden Freek Diersen namens de gemeente Aalten, de eerste plaatsvervangend burgemeester va de Stadt Bocholt Elisabeth Kroesen, pastoor emeritus Ansgar Drees van de St. Michaelskirche en beide kunstenaars Matthias Zölle en Yke Russink.

Mensen beschrijven het „thuisbegrip“:

Zölle en Russink hebben mensen gevraagd of het woord THUIS iets betekent en wat ze met dit woord verbinden. De 3,6 meter brede en 2,4 meter hoge wanden tonen zes Duitse en zes Nederlandse mensen, die beeldend hun thuisbegrip beschrijven. De beide fotografen hebben deze beschrijvingen geïnterpreteerd, geënsceneerd en gevisualiseerd. Ze proberen met behulp van de fotografie de hele menselijke spanbreedte en verscheidenheid van de Duits-Nederlandse samenlevingen te begrijpen.

Uit de brochure van den tentoonstelling:

“Wat is thuis? De essentie van de zoektocht naar het eigen bestaan: waar kom ik vandaan? Heb ik hier een Thuis? Wat betekend Thuis voor mij? Hoe definiëren wij ons Thuisgevoel in een geglobaliseerde wereld waar sociaal-culturele verschillen samenvloeien?

Matthias Zölle en Yke Russink hebben ieder zes Duitsers en zes Nederlanders uit het Euregio gebied gevraagd, om hun persoonlijke gevoel van Thuis uit te leggen. Vanuit deze ideeën, dromen, verwachtingen en ervaringen maakten de twee fotografen twaalf grote tableaus, die op de uitgekozen locaties precies op de Duits-Nederlandse grens staan, zodat de Nederlandse tableaus Duitsland in kijken en de Duitse naar Nederland.

Expositie: 12 afbeeldingen gedrukt op 610gr. PVC volledig dekzeil in het formaat 2,40 x 3,60 m, gespannen op een metalen frame van dezelfde grootte.”

Foto’s van de opening: V.Winter