Bericht met permissie overgenomen uit Dinxpers Nieuws5 februari 2019. https://www.dinxpersnieuws.nl/nieuws/algemeen/242002/grenslandmuseum-gaat-verhalen-vangen-

 Door Iris Jansen

 DINXPERLO -Om de persoonlijke verhalen van de oudste generaties uit Dinxperlo en Suderwick niet verloren te laten gaan, gaat Sonja Rexwinkel aan de slag als ‘verhalenvanger’ voor het Grenslandmuseum. Steeds meer musea en erfgoed organisaties zien het belang in van het documenteren en archiveren van persoonlijke verhalen omdat ze vaak een schat aan informatie prijsgeven over historische gebeurtenissen en ontwikkelingen van dorpen en streken die veelal niet in boeken terug te vinden zijn.

Voorzitter Berend Enserink van het Grenslandmuseum legt uit waarom het documenteren van de verhalen een goede aanvulling is voor het museum: “Elk voorwerp gaat vergezeld van een verhaal. Wanneer mensen iets aanbieden voor het museum zit er altijd een verhaal aan vast. Dat hoeft niet alleen over de oorlog te gaan, maar het gaat vaak ook over jeugdherinneringen of gebeurtenissen die plaats gevonden hebben. Vaak komt van het ene verhaal het andere. Het is zo zonde wanneer deze verhalen verloren gaan wanneer mensen komen te overlijden”.

“Niet alleen persoonlijke verhalen, maar ook historische gebeurtenissen in deze grensstreek blijven zo bewaard voor jongere generaties”, vertelt Sonja Rexwinkel, die als bestuurslid van het Grenslandmuseum ook vrijwilliger bij het Onderduikmuseum in Aalten is. “Ik ben al geruime tijd bezig met het verhalen vangen. Het kan over gebeurtenissen uit de oorlog gaan, maar ook over het leven en werken op de boerderij of het uitoefenen van een beroep of ambacht of over smokkelen; het is maar net wat mensen kwijt willen. Vaak komen er hele bijzondere dingen aan het licht”.

Sonja, die in Spork geboren is en al heel wat jaren in Dinxperlo woont, heeft al tien verhalen aan de Duitse kant opgeschreven en vijf aan de Nederlandse kant. “Het mooiste zou zijn wanneer we de verhalen ook op beeld zouden kunnen vastleggen. Dat zou echt geweldig zijn”.

Enserink: “Nu we over meer ruimte beschikken kunnen we ook een groter archief gaan aanleggen. In onze leesruimte op de bovenverdieping kunnen bezoekers het documentatiemateriaal bekijken. We willen hier een soort kenniscentrum maken over het leven op, met en over de grens. We willen de mensen in Dinxperlo, Suderwick en omliggende kernen dan ook vragen foto’s, beeldmateriaal of documenten over de streek, het wonen en werken, beroepen en de oorlog te overhandigen of in bruikleen te geven. Vaak horen we dat er na overlijden van mensen van alles wordt weggegooid en dat is zo verschrikkelijk jammer. Dan is het bij ons is goede en respectvolle handen”.

“Met het oog op de komende festiviteiten en herdenkingen in 2020, zou het mooi zijn wanneer scholen zich ook projectmatig bezig zouden houden met het verzamelen van verhalen rondom de oorlog”, oppert Sonja. “Het zou mooi zijn wanneer scholieren verhalen gingen vangen bij hun opa’s en oma’s of bij andere oude inwoners. Wanneer dit goed wordt opgepakt, zou het een leerzame ervaring kunnen zijn rondom het thema oorlog en bevrijding. Vaak wordt er niet gesproken met kleinkinderen over deze onderwerpen of heeft de jeugd op deze leeftijd er nog geen interesse in. Maar over een aantal jaren kan het te laat zijn. Ook die verhalen kunnen we hier archiveren. Verhalen zijn alleen ter inzage wanneer iemand daarin toestemt. Ook kunnen de verhalenvertellers de verhalen teruglezen en controleren op feiten. Soms zeggen mensen dat hun verhaal pas na hun overlijden mag worden gelezen. We houden overal rekening mee, dus dat mag geen belemmering zijn”.

Ook René Westendorp en Jaap Snijders houden zich bezig met het verhalen vangen, maar het Grenslandmuseum zoekt nog meer vrijwilligers die de verhalen willen opschrijven of op beeld willen vastleggen. Informatie kan worden verkregen via het Grenslandmuseum of via rexwinkelsonja@gmail.com.

www.grenslandmuseum.nl