Een kunstprojekt van de Berlijnse kunstenaares Kristina Leko in de openbare ruimte van Suderwick en Dinxperlo

Negen panelen in de openbare ruimte tonen vertellingen van de bewoners van Suderwick en Dinxperlo rond het thema grenzen. De ontmoetingen vonden plaats in februari 2014 in de over de landsgrenzen heen samenwerkenden seniorenprojecten het Bültenhaus Suderwick (woon- en zorgproject van het Evangelische Johanneswerk) en het woonzorgcentrum Careaz Dr. Jenny Dinxperlo, en in de beide dorpen.

Omdat het hierbij om een oude Europese grens gaat die in historisch en sociaal-politiek opzicht een leerzaam voorbeeld vormt, willen wij het project als tentoonstelling in de openbare ruimte opstellen, die zowel per fiets als ook te voet kan worden bezocht.

De tentoonstelling richt zich aan de bevolking van beide dorpen en aan de bezoekers (toeristen). Ieder paneel omvat een tekstcollage waarin meerdere bezoekers, Duitsers en Nederlanders aan het woord komen. De tekst vloeit van het Duits over in het Nederlands en weer terug. De Engelse vertalingen zullen online toegankelijk zijn (QR-code).

De vertellingen gunnen een blik in het leven op en aan de grens van vroeger en nu. Het zwaartepunt ligt bij nationale en confessionele scheidingen, de verwerking van de geschiedenis met betrekking tot deze scheidingen en bij de tweede wereldoorlog. Overige accenten zijn: Het leven op het platteland, de relatie tot de natuur; o.a. planten en dieren en de rol van de vrouw in de maatschappij.

De keuze voor de hier voorgestelde 9 locaties waarop de borden zullen worden geplaatst, is gemaakt in samenwerking met de boven genoemde verenigingen.

(Text: http://www.grenzegrens.eu)
Mehr Information: http://www.grenzegrens.eu