Winnaar van de HEIMATPREIS van het LAND NORDRHEIN-WESTFALEN: HEIMATVEREIN SUDERWICK & B.I. DINXPERWICK

 Ina Scharrenbach, minister van het Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, kent de “Heimatpreis des Landes NRW”, die voor het eerst werd uitgereikt, toe aan de Heimatverein Suderwick en de Burgerinitiatief Dinxperwick.  Beide verenigingen worden geëerd voor hun initiatief “Heimat und Zukunft gestalten an der Grenze: nebeneinander und gemeinsam, denn Heimat kennt keine Grenzen”.

De Heimatverein Suderwick en het burgerinitiatief Dinxperwick zijn erg blij met deze prijs – ze zeggen: “Ons succes is mogelijk gemaakt door de steun van vele vrijwilligers, instellingen en sponsors. Onze speciale dank gaat uit naar hen”.

Hier vindt u de PDF voor de persinformatie van de Staatskanzlei over de prijsuitreiking

 

Verslag van de Heimatverein Suderwick
(Link naar de website van de Heimatverein)

Heimatverein Suderwick en Burgerinitiatief Dinxperwick ontvangen “Heimatpreis des Landes Nordrhein-Westfalen”.

 Heimatpreis:

Onder het motto “NRW heimatet” hadden 14 districten, 158 tot het district behorende steden en gemeenten en zeven onafhankelijke steden vorig jaar al een lokale Heimatpreis uitgereikt om het lokale engagement te honoreren. Uit een totaal van 179 gemeentelijke winnende projecten die in het kader van het Heimatförderprogramma werden bekroond, koos een deskundige jury unaniem de winnaars van de Landes-Heimat-Preis. Ook de Heimatverein Suderwick en het Burgerinitiatief Dinxperwick met hun gezamenlijke project “Designing home and future at the border: side by side and together, because home knows no borders” waarmee ze vorig jaar de Heimatpreis van het Kreis Borken kregen.

Uit de vele projecten koos de jury van de staat ook unaniem de Suderwickse Heimatverein en het Burgerinitiatief voor de eerste prijs. We zijn erg blij met deze erkenning en toekenning van onze jarenlange inzet voor een goede samenwerking over de staatsgrens heen en we willen het ministerie van Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW bedanken.

Uittreksel uit het persbericht van het ministerie met redenen omkleed door de jury:

Eeuwenlang vormde de Duits-Nederlandse grens bij Bocholt in het Münsterland een onzichtbare muur. Het scheidde niet alleen twee naties, maar creëerde ook een barrière voor de mensen langs de grens, wat ontmoetingen en vreedzaam samenleven bemoeilijkte en in de tussentijd ondenkbaar leek. Suderwick werd direct getroffen: Hoewel de stad aan de Duitse kant direct naast de Nederlandse Dinxperlo ligt, was deze alleen te bereiken met obstakels voor de buurt.

Vandaag zijn de Heimatverein Suderwick en het Burgerinitiatief Dinxperwick de grens overgestoken.

De jury van de Landes-Heimatpreis Nordrhein-Westfalen beschouwt het grensoverschrijdende engagement van de Heimatverein Suderwick en het binationale Burgerinitiatief Dinxperwick als een uitstekend voorbeeld voor internationaal begrip onder het dak van het gemeenschappelijke vaderland. Al op het nieuwe stadsbord “Dinxperwick” (als een verbinding van Suderwick en Dinxperlo) staat symbolisch: Waar nu “grenzeloos” en “grenzenlos” staat, is er in “Dinxperwick” inderdaad sprake van een onverdeeld vaderland en een onverdeeld Europa. De “75 jaar vrijheid en vrede”-campagne van dit jaar, die het einde van de oorlog in 1945 markeert, is net zo indrukwekkend: vijanden werden vrienden. Grens is niet langer een grens – het is een levendig huis!

Minister Ina Scharrenbach reikt de Landes-Heimat-Preis uit tijdens de Homeland Tour 2020.

In het kader van de “Heimat-Tour” door NRW van dit jaar gaat de minister op 6 augustus ook op weg naar Suderwick, waar ze twee uur de tijd neemt om de 1e prijs uit te reiken met een lovende toespraak en tijdens een wandeling aan beide kanten van de grens verschillende projecten bekijkt die staan voor de goede samenwerking in “Dinxperwick”.

Minister Ina Scharrenbach zegt

“Burgers die ons thuisland lokaal steunen zijn een echte aanwinst voor ons land. Onze waardering gaat uit naar hen. Er zijn veel uitstekende projecten in de gemeenten die laten zien hoe er in Noordrijn-Westfalen wordt geleefd. Met de Landes-Heimat-Preis brengt de deelstaatregering een uitstekende betrokkenheid bij ons vaderland onder de aandacht van het publiek. Naast de waardering voor het geleverde werk, biedt het ook de mogelijkheid om lokale discussies te voeren over het onderwerp thuis. Dit is precies wat ik dit jaar op mijn thuisreis wil doen en de winnaars van de Landes-Heimat-Preis wil eren voor hun inzet. Want: Noordrijn-Westfalen heeft een uitstekend “thuis”.

 In het kader van haar verblijf zal de minister bij de plaatselijke geschiedenisvereniging “Zollstellen in Suderwick” een informatiebord op de Heelweg inwijden, dat gefinancierd wordt door het steunprogramma “Heimat-Scheck” van het ministerie.

Eerste reacties:

LandratDr. Kai Zwicker:

“Wij beschouwen de toekenning van de prijs als een zeer bijzondere erkenning van de voorbeeldige grensoverschrijdende inzet van veel burgers van Suderwick en Dinxperlo. Dit is ook een sterk signaal voor het samenleven in de oudste EUREGIO van Europa!

De directeur van de EUREGIO, Christoph Almering:

“Dinxperwick staat voor thuis en tegelijkertijd voor Europa. Waar de nationale grens door de stad loopt, leven de mensen in hun dagelijks leven in de Europese integratie”.

 

Heimatverein Suderwick:

Het goede samenleven en naast elkaar in Suderwick en Dinxperlo is weer een positief onderwerp in de media. We denken dat de bewoners hier blij mee zijn en misschien krijgen ze nog wel meer zin in een gemeenschappelijk huis “Dinxperwick” in het huis van Europa. Men kan hier veel voor doen en bijdragen aan een goed klimaat. Het is het waard.

Hier vindt u het persbericht van de Staatskanselarij over de onderscheiding van de lokale prijzen, waarbij onder andere ook de andere prijswinnaars worden erkend en op een speciale manier worden gepresenteerd. Wij feliciteren hen ook graag. Wij willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan de wedstrijd en op verschillende creatieve manieren heeft gewerkt voor een Noordrijn-Westfalen dat het waard is om in te leven.

Ons succes was alleen mogelijk dankzij de steun van vele vrijwilligers, de gemeente Aalten en de stad Bocholt, instellingen en sponsors en de goede samenwerking met de Dinxperloclubs Bewaar’t Olde, Grenslandmuseum en Dinxpers Belang. Onze speciale dank gaat uit naar hen met de wens voor een verdere goede en vruchtbare samenwerking voor ons gemeenschappelijk huis en onze toekomst!

Hier is de link naar de Westfalenspiegel nieuwsbrief (het artikel zal ook verschijnen in het Westfalenspiegel magazine)

Hier is de link naar het EUREGIO-artikel

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)