De volgende informatie is ontleend aan de volgende internetbronnen:
Bundesgesundheitsministerium (Federaal Ministerie van Volksgezondheid)
Einreiseanmeldung  Invoer Registratie)
WDR – Westdeutscher Rundfunk  (West Duitse Omroep)
Land NRW

Eerst het belangrijkste:

De nieuwe regels zullen aanvankelijk gelden van 6 april – 2 mei 2021.

Wie vanaf 6 april 2021 vanuit Nederland NRW binnenkomt, moet een actueel bewijs van test bij zich hebben – namelijk dat hij of zij negatief op het coronavirus heeft getest.

De test mag niet meer dan 48 uur voor de terugkeer in NRW hebben plaatsgevonden. Iedereen die geen test kan overleggen, moet in quarantaine worden geplaatst, maar dit kan op elk moment worden beëindigd door een negatieve test.

BELANGRIJK:
Overigens geldt voor degenen die vanuit Nederland het land binnenkomen, naast de testverplichting ook een registratieverplichting. Registratie moet voor aankomst plaatsvinden. Doorreizigers en verblijven van minder dan 24 uur zijn vrijgesteld van de registratieplicht.

Het is ook toegestaan uw kinderen in de auto over de grens naar school te brengen of op te halen zonder een negatieve test te kunnen laten zien. Voorwaarde is dat de volwassen persoon gedurende die tijd de auto niet verlaat en daarna onmiddellijk terugkeert naar de woonplaats in Duitsland, – schrijft het Bocholter Borkener Volksblatt.

 

Meer info‘s:

Waarom deze strengere regels?
Het grote aantal gevallen van corona in Nederland heeft tot deze maatregelen geleid.

De Nederlandse gezondheidsautoriteiten registreren binnen zeven dagen 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Volgens de gegevens van de EU heeft Nederland zelfs een incidentiewaarde van 554 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in 14 dagen, meer dan twee keer zoveel als in Duitsland. Nederland is daarom – met ingang van 6 april 2021 – tot “hoog-incidentiegebied” verklaard.

Hoe wordt het gecontroleerd?
De Corona-testverplichting zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Minister-president Armin Laschet van NRW heeft verklaard: “Het grensverkeer moet nu tot het absolute minimum worden beperkt. De Rijkskanselarij van NRW kondigde aan dat de federale en deelstaatpolitie de testverplichting steekproefsgewijs zullen controleren – vergelijkbaar met wat reeds aan de Duits-Franse grens wordt gedaan.

Moet ik bij binnenkomst in NRW een negatieve coronatest hebben?
Ja, iedereen die vanaf dinsdag vanuit Nederland NRW binnenkomt, moet in het algemeen een actueel testcertificaat bij zich hebben – namelijk dat hij of zij negatief heeft getest op het coronavirus. Volgens de Rijkskanselarij van Düsseldorf moet de test niet meer dan 48 uur voor de terugkeer naar NRW zijn uitgevoerd. Wie geen test kan overleggen, moet in quarantaine worden geplaatst, die echter op elk moment kan worden beëindigd door een negatieve test.

Is een Corona zelftest voldoende bij binnenkomst?
Nee. Volgens de NRW-verordening zijn alleen PCR-tests en PoC-sneltests toegestaan voor het opsporen van een besmetting met het coronavirus.

Zijn er uitzonderingen voor pendelaars en doorreizende personen?
Ja. Pendelaars die de Duits-Nederlandse grens moeten passeren om redenen die verband houden met hun werk of vanwege hun studie of opleiding, een negatieve test is 72 uur geldig. U moet dus maximaal twee keer per werkweek worden getest.

Transizigers en vervoerders die minder dan 72 uur in Duitsland verblijven, zijn vrijgesteld van de keuringsplicht. Overigens is er naast de keuringsplicht ook een verplichting tot registratie voor binnenkomst vanuit Nederland. Registratie moet voor aankomst plaatsvinden.

Doorreizigers en verblijven van minder dan 24 uur zijn vrijgesteld van de inschrijvingsplicht.

 

Informatie van de DEA (Digitale Einreiseanmeldung.de):
Wanneer hoeft u uw gegevens NIET te verstrekken?

– als u alleen door een risicogebied bent gereden en er geen tussenstop hebt gemaakt.

– als u de Bondsrepubliek Duitsland alleen voor doorreis binnenkomt en de Bondsrepubliek Duitsland weer verlaat langs de snelste weg om uw doorreis te voltooien

– als u in het kader van het grensverkeer minder dan 24 uur in een risicogebied hebt verbleven of als u de Bondsrepubliek Duitsland binnenkomt voor maximaal 24 uur

– of u zich houdt aan passende beschermings- en hygiëneconcepten bij het grensoverschrijdend vervoer van personen, goederen of koopwaar over de weg, per spoor, per schip of door de lucht om beroepsredenen

– in het kader van officiële delegaties naar Duitsland terugkeren via de regeringsterminal van de luchthaven Berlijn Brandenburg of via de luchthaven Keulen/Bonn en minder dan 72 uur in een risicogebied hebben verbleven.

 

Informatie van het Bundesgesundheitsministeriums (Federale Ministerie van Volksgezondheid):

Uitzonderingen op de aanmeldingsplicht
Voor gebieden met een hoge incidentie hoeven de volgende groepen personen GEEN DEA in te vullen voordat u het land binnenkomt:

  1. personen die alleen door een gebied met een hoge incidentie zijn gereisd en daar geen tussentijds verblijf hebben gehad
  2. personen die de Bondsrepubliek Duitsland alleen voor doorreis binnenkomen en haar weer verlaten langs de snelste weg om de doorreis te voltooien
  3. personen die minder dan 24 uur in een gebied met een hoge incidentie hebben verbleven of die de Bondsrepubliek Duitsland in het kader van het grensverkeer binnenkomen voor een periode van ten hoogste 24 uur
  4. personen die in het kader van officiële delegaties via de regeringsterminal van de luchthaven Berlijn Brandenburg of via de luchthaven Keulen/Bonn naar Duitsland terugkeren en korter dan 72 uur in een gebied met een hoge incidentie hebben verbleven.

 

Vertaling: Deepl.com
Foto: thedarknut / Pixabay