Tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad op 24 maart 2021 zal een besluit worden genomen over een aanvraag van de parochie van St. George om financiering voor de bouw van het kinderdagverblijf met familiecentrum Suderwick.

 De foto’s tonen de plannen* voor de bouw.

Het kinderdagverblijf met familiecentrum Suderwick is een groot voordeel voor gezinnen in Suderwick. Daarom dank aan de vele betrokkenen voor hun inzet voor de realisatie van de Kita.

DANK aan

— het project KRAKE (Krachtige Kernen / Kräftige Dörfer)

— de projectgroep – bestaande uit Roland Borgemeister, Wildfried Elting, Johannes Hoven, Christian Hülskamp-Seesing, Bärbel Jungkamp, Ingrid Rappers en Margot Siemkes;

— de twee gemeenteraadsleden Kerstin Erkens en Wilhelm Schepers: zij hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de kwestie door hun partijen werd opgepakt en zo een succes werd;

— De Heimatverein Suderwick;

— De B.I. Dinxperwick.

B.I. Dinxperwick en Heimatverein waren samenwerkingspartners in het KRAKE-project.

Zoals Johannes Hoven van de Heimatverein Suderwick zegt: “Het is bewezen dat je nooit moet opgeven als het gaat om belangrijke zaken voor het dorp!”

Nu is het een kwestie van hopen op verder succes – en op een spoedig begin!

 

Passage uit de motie (openbaar vergaderstuk):

Ruimte concept voor het St. Michael kinderdagverblijf met familie centrum:

De bouwvoorwaarden voor een kinderdagverblijf voor drie groepen met familiecentrum op een perceel grond aan de Kerkpatt in Suderwick werden uitgewerkt in samenwerking met de diensten voor stedenbouw en bouwvoorschriften, vastgoed- en grondbeheer alsmede jeugd, familie, school en sport.

Het architectenbureau Derksen und Ritte heeft in samenwerking met de parochie St. Georg een ontwerp uitgewerkt voor het ontwerp van het kinderdagverblijf met familiecentrum (zie bijlage). Dit ontwerp is vooraf gecoördineerd binnen de administratie en moet de basis vormen voor de bouwaanvraag.

Naast de drie groeps- en aangrenzende groepsruimten beschikt elke groep over een eigen stilteruimte. Daarnaast ronden een multifunctionele ruimte en een eetkamer het ruimteconcept af.

De kamers voor het familiecentrum grenzen met een tussendeur aan de kamers van het kinderdagverblijf. In de ruimten voor het familiecentrumwerk zijn een ruimte voor groepsactiviteiten en een kantoor beschikbaar. Deze ruimtelijke verbinding is bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor het aanbieden van familiecentrumwerk in geschikte ruimten, zonder de zaalcapaciteiten van het kinderdagverblijf te beperken voor het dagelijkse onderwijs- en zorgwerk.

De Kita heeft een buitenspeelruimte van 1.063 m² en overschrijdt daarmee de minimumeis van 900 m² voor een Kita met drie groepen. Voor het familiecentrum is ook een buitenruimte gepland.

In een uitwisseling tussen de departementen van sociale zaken en jeugd, gezin, school en sport werden de algemene voorwaarden voor het creëren van familiegerichte aanbiedingen in de nieuwe gebouwen besproken. Het Caritasverband Bocholt e. V. heeft belangstelling getoond om in nauwe samenwerking met het kinderdagverblijf St. Michael een aanbod voor kinderen en gezinnen in de sociale wijk Suderwick te ontwikkelen”.

*Plannen voor het ontwerp van het kinderdagverblijf met gezinscentrum: copyright Architekturbüro Derksen und Ritte
 Vertaling deepl.com