De aanvraag om de Sint-Michielskerk als historische ontmoetingsplaats aan te wijzen was succesvol!

Tekst: Johannes Hoven

Al meer dan 15 jaar nomineert de Bund Heimat und Umwelt (BHU) het Cultureel Monument van het Jaar om de aandacht te vestigen op belangrijke cultuurlandschappelijke elementen die bescherming verdienen en deze onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Voor 2021 zijn “Historische Gemeenschapsplaatsen” geselecteerd als Cultureel Monument van het Jaar en er is een oproep gedaan voor nominaties van dergelijke plaatsen voor een prijs. Bekroonde sites zullen een plaquette ontvangen en zullen ook worden vermeld in de landelijke nieuwsbrief van de BHU, evenals in een kalender en een flyer over het onderwerp.

De Heimatverein Suderwick heeft een prijs aangevraagd voor de kerk St. Michael in Suderwick. Eigenlijk zijn kerken niet de doelgroep van de campagne. Toch werd de aanvraag aanvaard omdat de Sint-Michielskerk, door haar bijzondere ligging en geschiedenis aan de grens, in het verleden niet alleen een religieuze plaats was. Het is altijd een belangrijke ontmoetingsplaats geweest voor seculiere ontmoetingen van mensen aan beide zijden van de grens.

De Sint-Michielskerk werd in 1765 door de prins-bisschop van Münster gebouwd, zodat de Nederlandse Gelderlingen, die ten tijde van de Reformatie niet vrij in eigen land hun godsdienst mochten belijden, aan de andere kant van de grens katholieke diensten konden bijwonen. Hoewel de verboden later werden opgeheven, bleven de mensen van Dinxperlo de kerk in Suderwick vullen, want pas in 1965 had Dinxperlo weer een eigen katholieke kerk. Door de kerkbezoeken werden veel bekenden gevormd, die tot vriendschappen of zelfs huwelijken leidden. Deze connecties hebben er zeker toe bijgedragen dat de mensen van Suderwick en Dinxperlo elkaar goed verstaan en een goede verstandhouding onderhouden.

Er zijn veel voorbeelden van religieuze en culturele Duits-Nederlandse ontmoetingen in en rond de kerk. Zo kende de minister van Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in augustus de Heimatpreis van de deelstaat Noordrijn-Westfalen toe aan de Heimatverein Suderwick en de BI Dinxperwick, de eerste keer dat deze prijs werd toegekend. De Michaelskirche en de direct ernaast lopende grens vormden hiervoor een mooi decor. Dit jaar waren er ook evenementen gepland ter gelegenheid van “75 jaar vrede en vrijheid”. Helaas moesten deze worden geannuleerd als gevolg van de Corona-pandemie. Het is de bedoeling dat het een aantal van de gebeurtenissen van volgend jaar goedmaakt.

Met de prijs erkent de BHU ook de mate waarin geëngageerde lokale mensen bijdragen aan het behoud van tastbaar en ontastbaar cultureel erfgoed. Want alleen door de actieve medewerking van de burgers en de burgers kunnen historische gebouwen, monumenten en belangrijke plaatsen uit het verleden behouden en beschermd worden. Ook hier spreekt het in het voordeel van de Sint-Michielskerk die de laatste jaren door de grote betrokkenheid van mensen en groepen, bijvoorbeeld het exterieur en de omgeving van de kerk, sterk is verfraaid en er wordt informatie gegeven over de geschiedenis van de kerk en de grens, die ook lange tijd een religieuze grens was.

De uitgereikte plaquette zal er waarschijnlijk toe leiden dat mensen van heinde en verre nog nieuwsgieriger worden naar de kerk, die met haar lichte en rustige sfeer niet alleen uitnodigt tot contemplatie, maar ook tot bezinning en gebed, tijdens hun bezoeken aan de merkwaardige grens.

 

Foto: Interieuraanzicht van de kerk van St. Michael Suderwick (© Joop van Reeken)

deepLFree.translatedWithDeepL.text