Uniek in Europa: een plaatsnaambord dat twee plaatsen en twee landen zichtbaar verbindt!

Bocholt-Suderwick: Wie binnenkort Suderwick of Dinxperlo bezoekt zal aan de toegangswegen Sporker Strasse en Anholtseweg (aan de Duitse zijde Brückendeich genoemd) plaatsnaamborden tegenkomen die ongewoon zijn en in eerste instantie verwarrend. De plaatsnaamborden verwijzen naar de plaats „Dinxperwick“, die eigenlijk niet bestaat. Het staat op geen enkele landkaart. De ene helft van het bord is Nederlands ‚verkeersblauw‘ met witte letters, de andere helft is in Duits ‚verkeersgeel‘ met zwarte letters. De borden zijn mogelijk gemaakt door een grensoverschrijdende samenwerking tussen de Heimatvereniging Suderwick, de stichting Bewaar ’t Olde Dinxperlo, het Burgerinitiatief Dinxperwick en het GrenzBlickAtelier.

Al vele jaren vond de Heimatvereniging Suderwick het jammer dat aan de toegangsweg bij de grensovergang west (Brüggenhütte) er weliswaar een plaatsnaambord voor het Nederlandse Dinxperlo staat, maar niets wijst erop dat het Duitse Suderwick aan de rechterkant van de weg begint. De reden hiervoor is dat plaatsnaamborden verkeersrechtelijke effecten hebben. Dus kan alleen een Nederlands plaatsnaambord „Dinxperlo“ wettelijk regelen dat men een bebouwde kom inrijdt en dus maximaal 50 km per uur mag rijden. Maar daarmee weten niet-geïnformeerde bezoekers niet dat er aan de rechterkant van de straat Suderwickse mensen wonen.
En juist deze situatie aan de merkwaardig verlopende landsgrens is een soort kenmerk voor de beide grensdorpen Dinxperlo en Suderwick en trekt veel aandacht.

Al even zovele jaren dacht de Heimatvereniging Suderwick na over mogelijkheden hoe men deze situatie door middel van een informatiebord kon veranderen. Er waren al ideeën voor een scholieren- of kunstenaarswedstrijd om hier iets moois en sprekends te plaatsen om zo de bijzondere grenssituatie onder de aandacht te brengen. Het idee was er dus, maar werd nog niet uitgevoerd.

Toen kwam de Heimatvereniging ter ore dat de fotograaf/designer en mede-eigenaar van het GrenzBlickAtelier in Suderwick Joop van Reeken een logo voor het Burgerinitiatief Dinxperwick had ontworpen, waarin de Heimatvereniging onmiddellijk een plaatsnaambord zag dat direct te realiseren was. Het bord wijst enerzijds naar de geschiedenis van de grens en anderzijds wijst het naar de kansen die er tegenwoordig zijn om onder een Europees dak goed samen te leven.

De naam “Dinxperwick” wordt al jaren gebruikt bij veel gelegenheden in Suderwick en Dinxperlo. Het woordgrapje staat voor het gevoel van saamhorigheid en goede verstandhouding tussen de instellingen, verenigingen en inwoners van Dinxperlo aan de Nederlandse en Suderwick aan de Duitse zijde. Onder deze naam heeft het binationale burgerinitiatief Dinxperwick een dreigende grindafgraving voorkomen in Suderwick en zijn er meer grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten gepland, zoals bijvoorbeeld een grensoverschrijdende internetsite voor Dinxperwick. Ook hiervoor zal dit logo van Joop van Reeken worden gebruikt.