Privacy Policy:

De aanbieder en verantwoordelijke in het kader van de privacy policy:
Bürgerinitiatief Dinxperwick e.V.
c/o Werner Brand
Hahnenpatt 2
46399 Bocholt-Suderwick
Deutschland

Toepassingsgebied
Wij, het Burgerinitiatief Dinxperwick e.V. (in het vervolg B.I. genoemd), nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We houden ons strikt aan de regels van de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

De hieronder volgende verklaring geeft u een overzicht welke gegevens voor welk doel door ons (B.I.) worden opgeslagen. Het wettige kader voor de gegevensopslag wordt gevormd door de Europese algemene verordening gegevensbescherming en het zogenaamde gegevensbeschermings- aanpassings- en uitvoeringswet evenals het telemediarecht.

Opname van algemene informatie
Bij elk contact met onze internetsite worden zogenaamde server-logfiles geactiveerd, die geen terugkoppeling naar uw persoon toelaten. Bekeken worden o.a. naam en internetadres van de aangeboden gegevens en pagina’s, datum en moment van het internetbezoek, gegevenshoeveelheid, browsertype- en versie, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de zgn. verwijzings-URL en het IP-adres van het toegangsportaal.

De verwerking van deze gegevens is grotendeels op technische gronden dwingend nodig, om de inhoud van de gevraagde internetsite te tonen.

En daarbij gebruiken we de geanonimiseerde informatie voor statistische doeleinden. Ze dienen voor het optimaliseren van onze internetsite.

De omgang met persoonsgebonden gegevens
Als persoonsgebonden gegevens geldt alle informatie aan de hand waarvan een persoon duidelijk te identificeren is. Het gaat dus om gegevens die naar een persoon terug te voeren zijn. Tot deze persoonsgebonden gegevens gelden o.a. de voor- en achternaam, het adres, het telefoonnummer en het mailadres. Deze gegevens worden door ons opgeslagen om u van dienst te kunnen zijn en worden alleen verder doorgegeven als de gebruiker toestemt in het opslaan, de verwerking en het doorgeven van zijn gegevens. De verwerking van persoonsgebonden gegevens kan in sommige gevallen door derden worden gedaan in het kader van een door B.I. gegeven opdracht betreffende het verwerken van gegevens.

Verder gaan we op verzoek de gegevens aanpassen of verwijderen, onder de voorwaarde dat er betreffende het verzoek geen wettelijke bewaarplichten zijn.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met B.I. Dinxperwick e.V., Tel.: +49 2874 94086 info[at]dinxperwick.info.

Nieuwsbrief
Als u er mee akkoord gaat dat u informatie van B.I. wenst te ontvangen, per post of digitaal, specifiek in de vorm van een nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor dit doel. Voor het ontvangen van digitale post hebben wij uw mailadres nodig. Ook wordt het IP-adres opgeslagen en de datum waarop u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.

Om te voorkomen dat een mailadres niet door derden ten onrechte bij ons wordt aangemeld, werken we volgens wettelijke voorschriften met de zgn. “Double-Opt-In” verklaring. In het kader van deze procedure wordt het abonneren op de nieuwsbrief, het versturen van de bevestiging per email en de ontvangst van de aanmelding vastgelegd.

Als Nieuwsbrief-Software wordt MailChimp (http://mailchimp.com/) gebruikt. Uw gegevens worden daarbij aan MailChimp doorgegeven. Het is verboden voor MailChimp om uw gegevens te verkopen en voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief te gebruiken. MailChimp is een Amerikaanse aanbieder die gekozen is naar aanleiding van de gegevensbeschermings-grondverordening.

Uw hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, uw mailadres en het gebruik hiervan voor het verzenden van de nieuwsbrief in te trekken. Voor het intrekken van de toestemming staat in elke nieuwsbrief een link ter beschikking. U hebt bovendien de mogelijkheid om uw intrekking via de in deze privacy policy genoemde kontaktmogelijkheden mede te delen.

Medewerking van diensten en inhoud door derden
Ons aanbod op deze website omvat van tijd tot tijd bijdragen en diensten van derden. Dat zijn bv. video’s, grafieken en foto’s van andere websites. Om deze in de browser van de gebruiker te kunnen ophalen, is transmissie van het IP-adres dringend noodzakelijk. De aanbieders zien dan dus het IP-adres van de gebruiker. 

Data bewaren
Persoonsgebonden data slaan we op zolang als nodig is of wettelijk verplicht is. Als het doel van de opgeslagen gegevens is vervallen of de termijn is voorbij, dan worden de gegevens verwijderd. 

Uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en tegenspraak
U hebt het recht gratis informatie te vragen over de bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens, evenals een correctie, blokkering of verwijdering te eisen. Een uitzondering hierop zijn de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke afwikkeling of de wettelijke bewaarplicht van de betreffende gegevens.

Verandering van deze privacy policy
Om ervoor te zorgen dat deze privacy policy van het Burgerinitiatief Dinxperwick e.V. steeds de wettelijke ontwikkelingen volgt, behouden we ons het recht voor om veranderingen door te voeren. Dat geldt ook voor het geval dat de privacy policy op grond van nieuwe of herziene diensten aangepast moet worden. 

Stand: 28 september 2018.