Tussentijds bericht over het project Sprookjesspeeltuin in Suderwick

Door Werner Brand

In het kader van een ideeënbrainstorm werden in december 2017 ideeën van kinderen en ouders verzameld, die in de loop van 2018 verder ontwikkeld werden. Alle inwoners van Suderwick en omgeving en vooral gezinnen en kinderen kennen de Sprookjesoma.

Daar ontstond toen het idee om de speeltuin vorm te geven aan de hand van het thema „sprookjes“.

Bovendien zou de speeltuin ook met elementen voor kinderen van 2 tot 7 jaar uitgebreid moeten worden, omdat er voor deze leeftijdsgroep tot nu toe geen leeftijdsgerichte speelplaatsen in Suderwick zijn.

De projectpartners was duidelijk dat aan de bouw van een speeltuin hoge eisen worden gesteld voor wat betreft de veiligheid. Daarna werd uit de ideeën samen met de stad Bocholt en de projectpartners een levensvatbaar concept ontwikkeld, dat eind 2018 klaar was.

Op basis van dit concept wordt de speeltuin omgebouwd tot een sprookjesspeeltuin en wordt er voor dit concept geld ingezameld.

Volgens de begroting zijn er inclusief een verlichtingsplan ongeveer € 32.000,- nodig. We hopen ongeveer 65% hiervan uit LEADER-middelen te verkrijgen (een Europees initiatief voor landelijke regio’s), dus ongeveer € 20.800,- . Uit eigen middelen hebben we via sponsors en bijdragen van de coöperatiepartners tot nu toe ongeveer € 8.500,- ingezameld en toegezegd gekregen. Om het totaalbedrag van € 11.800,- bijeen te krijgen hebben we intussen met andere sponsors contact gezocht en hopen we op een antwoord.

We zullen wachten op bericht over de LEADER-toezegging en dan zonodig de stadt Bocholt berichten en met hen beslissen of en wanneer er gestart kann worden met de bouw van de sprookjesspeeltuin.