Argumenten voor een voet/fietsveerpont bij de Brüggenhütte: De initiatiefnemers leggen dit voor ter discussie en onderzoeken wat mogelijk is.

Freek Diersen (Dinxperlo) en Johannes Hoven (Suderwick) hebben al enkele jaren geleden het idee opgepakt voor een zelfbediening veerpontje over de Aa-strang ter hoogte van de Brüggenhütte. Dit idee is tot nu toe door toeristen en politiek betrokkenen in de regio heel goed ontvangen.

Om die reden heeft de raad van de gemeente Bocholt in hun laatste zitting het college opgeroepen leidend te zijn voor de betrokken Duitse gemeenten en ook voor de betrokken gemeente Aalten dit bilateraal te onderzoeken, of en in welke situaties en met welke vooruitzichten een zelfbedieningsveerpontje in de Aa-strang aangelegd en onderhouden kan worden. Verdere discussie/gesprekken zullen nog volgen wanneer het veerpontje op grond van de waterstandsituatie daar niet kan functioneren of als het waterregels betreft die zo’n aanleg niet toestaan.

De argumenten om een veerpontje te realiseren worden door Freek Diersen en Johannes Hoven uitgebreid geschilderd op de website van heimatvereinsuderwick.de, waar men ook een uitvoerige projectbeschrijving vindt. Zo verwijzen de beide initiatiefnemers naar het fietspad langs de Bocholter Aa, Aa-strang, dat een deel is van de 460 km lange route Rivierenlandschap. Aan deze route is met veel energie gewerkt en wordt toeristisch voor geworven, en daar zijn dan ook talrijke grensbelevenissen langs de Bocholter Aa, Aa-strang, Oude IJssel, IJssel, Berkel en Slinge te ontdekken. Het doel, wat ze voor ogen hebben is fietstoeristen, zeker ook voor gezin en kinderen, een “avontuurlijk“ plezier beleven van over het water gaan van de ene naar de andere kant met een veerpontje“ Om daarna door het ecologische waterpark, watertuin te fietsen en vandaar verder over de Rietstapperhoogte.

Deze hoogte kan prima ingericht worden met een uitkijktoren, sculpturenveld, meetpuntverbinding, solarveld, trainingshoogteveld e.a. om vandaar langs de slagboom, “büdeken” en wereldbol naar Dinxperlo en Suderwick te gaan. Daar herinnert veel door het bijzondere grensverloop aan de oude tijd en het kat-en-muis spel tussen douane en smokkelaars. Daar houden toeristen van en deze kunnen dan ook aan beide zijden van genieten van de eigenaardige gewoontes en lekkernijen die er zijn.

Door dit veerpontje worden langeafstand-fietsers vanuit de richting Doesburg of Velen op spectaculaire manier geanimeerd daardoor ook even naar “Dinxperwick” te gaan. Wie lange afstanden fietst blijft vaak op dezelfde route of men moet goed geïnformeerd zijn over wat er links of rechts van de route allemaal te zien, te beleven is onderweg. Zoals hier via een veerpontje even een bezoek aan een bijzondere grensplaats zoals “Dinxperwick” in plaats van dit te moeten doen via een onaantrekkelijke, gevaarlijke oversteek bij de brug.

Helaas is het idee van dit veerpontje, Aa-Fähre, in enkele ingezonden brieven bij het Bocholter Volksblatt, al voor de vraag of het mogelijk zou zijn dit te realiseren al bij voorbaat bekritiseerd en op veel onbegrip gestoten. Enkelen menen dat je veel beter het geld kunt besteden aan het verbeteren van het wegdek van het fietspaden. Degenen die dit denken weten echter niet,- zo als Diersen en Hoven zeggen-, dat er voor een veerpontje geldmiddelen zijn uit het LEADER fonds tot een bedrag van 65% van de totale kosten en dat deze geldmiddelen niet voor een vernieuwd wegdek aangewend kunnen worden. Als deze geldmiddelen niet voor een veerpontje gebruikt worden dan gaan deze naar andere projecten in de regio en zou er bij “Dinxperwick” niets gebeuren. Dat zou zeer te betreuren zijn daar hier mooie kansen liggen. Een soortgelijke ervaring heeft men al gehad doordat de Stichting Achterhoeks Toerisme € 50.000 voor dit veerpontje al gereserveerd had en het project niet binnen een bepaalde tijd gerealiseerd kon worden. Met deze middelen werd toen in korte tijd een veerpontje aan de Berkel bij Rekken gefinancierd. Buiten dat zijn na onderzoeken van beide heren de kosten van € 100.000 te hoog geraamd. In 2015 lag een in- schatting van kosten door een vak ingenieur, die het veerpontje aan de Niers, bij Wachtendonk gebouwd heeft alleen voor het pontje op zo’n € 30.000. De kosten van de aanlegsteiger komen daar nog bij. Wie rekenen kan, ziet hoeveel maar een deel van 35% is en wat een dan niet onoverkomelijk bedrag is om over de 4 aangrenzende buurgemeenten Aalten, Bocholt, Isselburg, Oude IJsselstreek  te verdelen om dit gebied en vooral Dinxperlo en Suderwick toeristische te versterken en in de focus van toeristen te brengen.

Een veerpontje is bij veel andere waterstromen een attractie en kan dit ook aan de Bocholter Aa/Aa-strang zijn. Langs dit water en in de Oude IJssel is er geen plek waar zo’n combinatie van wateravontuur en grensbeleving geboden kan worden zoals hier aan de BocholterAa/Aa-strang „Brüggenhütte“

 

Foto’s (Heimatverein Suderwick):

Zo kan een veerpontje eruit zien: Niersveerpont bij Wachtendonk.

In plaats van in Dinxperwick werd een veerpontje over de Berkel aangelegd.