GESCHIEDENIS VAN DINXPERLO EN SUDERWICK

De naam Dinxperlo komt waarschijnlijk van „dingspel“ (Thing) en „loo“ (bos). Vroeger zou zich daar in het bos een gerechtsplaats bevonden hebben. Hierna verwijst ook het wapen van Vrouwe Justitia van de voormalige gemeente Dinxperlo. De naam Suderwick (Zuiderwijk) verwijst waarschijnlijk naar een dun bevolkt wijkje ten zuiden van Dinxperlo.

Tussen 500 en 800 na Chr. betrokken boeren de hoger gelegen zandruggen in Dinxperlo en Suderwick. De omgeving was toen bosrijk en moerassig. Dwars door deze landstreek liep van oudsher een handelsweg, de tegenwoordige Heelweg/Hellweg. In Suderwick bevond zich aan de Bocholter Aa het statige landgoed „Huis te Rodespijker”, dat al voor 1558 op historische kaarten ingetekend stond. Over haar geschiedenis is weinig bekend.

Politiek waren altijd deze plaatsen van elkaar gescheiden. Tot de gemeentelijke hervormingen van 1811 viel Dinxperlo bestuurlijk onder de heerlijkheid Bredevoort. Tot 1 januari 2005 was Dinxperlo een zelfstandige gemeente. Daarna werden Dinxperlo en Aalten samengevoegd.

Suderwick behoorde vroeger tot het bisdom Münster. Sinds 1 januari 1975 is de daarvoor zelfstandige gemeente in Amt Liedern-Werth een deel van Stadt Bocholt.

De tijd van oorlog en nazioverheersing met de grensbarriëres, die de Suderwicker en de Dinxperloër van 1939 tot 1949 scheidde, was een grote belasting voor de daar levende mensen. Ook de tijd dat Suderwick-West van 1949 tot 1963 onder Nederlands bestuur stond en bij Dinxperlo hoorde was niet gemakkelijk.