Een bericht van Werner Brand

De Heimatvereniging Suderwick en het Burgerinitiatief Dinxperwick e.V. willen ook in de toekomst de „Heimat en toekomst vormgeven aan de grens: naast elkaar en met elkaar, want Heimat (thuis) kent geen grenzen“ (laatste zin van de gezamenlijke kandidatuur).

De beide verenigingen Burgerinitiatief Dinxperwick e.V. en de Heimatvereniging Suderwick hebben samen besloten om zich gezamenlijk kandidaat te stellen voor de „Heimatpreis“  van de stad Bocholt en hebben daarvoor zowel digitaal als ook in gedrukte vorm een uitvoerige wervingstekst gemaakt en opgestuurd resp. afgegeven.

Voor innovatieve thuisprojecten heeft het land NRW (Noordrijn-Westfalen) vanaf 2019 een „prijs uitgeloofd die het concrete werk beloont en tegelijkertijd praktijkvoorbeelden levert die navolging verdienen“. „De onderscheidingen zijn een waardering van de (voornamelijk) vrijwilligers. Gemeenten zouden de prijs moeten uitreiken, de winnaars doen dan vervolgens mee op landelijk niveau. Kleinere gemeenten ontvangen van het land een prijzengeld van € 5.000,=, regio’s ontvangen € 10.000,= en aan grotere steden wordt € 15.000,= beschikbaar gesteld, voor zover ze via gemeenteraads- of regiobesluiten beslissen over deelname.

PDF van de kandidatuur voor de Heimatprijs 2019: Heimatpreis-2019-BI-Dinxperwick-u-Heimatverein-Suderwick-PDF.pdf

Meer over Heimataanmoedigingsprogramma: Heimatförderprogramm Info

Foto’s: enkele voorbeelden van activiteiten voor het overwinnen van grenzen in Suderwick en Dinxperlo:

Plaatselijk bord „Dinxperwick“ – uniek in Europa!
(Foto: GrenzBlickAtelier)

Jubileum-Wapengrenssteen en andere grensstenen in scene gezet (Foto: Bernd Brennemann)

Grenssteenwandelingen (Foto: GrenzBlickAtelier)

„Büdekes“ aan de voormalige grensovergangen met infoborden en foto‘s (Foto: Bernd Brennemann)

Grensslagboom en andere herinneringen aan de grenscontroles (Foto: GrenzBlickAtelier)

Sculptuur „Europa en de  stier“ (Foto: GrenzBlickAtelier)

„Kommiesenpoortjes“ (Foto: GrenzBlickAtelier)