“Guerilla-picking” – Alleen tegen het vuilnis – Samen voor het milieu met vuilnisgrijpers van de ESB Bocholt en Heimatverein Suderwick

Oproep aan milieubewuste wandelaars, trekkers en gezinnen om actief te strijden tegen vreemde voorwerpen in het landschap!

Rosi Tuente doet verslag:

“De laatste jaren was de officiële DRECK-WEG-actie van de stad Bocholt op een zaterdag in maart in Suderwick niet zo succesvol, omdat steeds minder verenigingen en groepen bereid waren om te ondersteunen.

Op dit moment zijn er geen groepsacties gepland door de ESB Bocholt in verband met Corona. Het afval is zich dus blijven ophopen, vooral in de bermen van de straten, en zo is het idee ontstaan, vrij naar de canon: “Vele kleine mensen, op vele kleine plaatsen, die vele kleine stappen doen, kunnen het aanschijn van de wereld veranderen” om praktische afvalgrijpers uit te delen aan vele mensen en gezinnen, die ze kunnen gebruiken tijdens dagelijkse wandelingen en trektochten, in het beste geval met kinderen om het afval te verzamelen en het op de juiste manier weg te gooien.

Meerdere malen heb ik een dergelijke actie ondernomen in de woonomgeving deels met kinderen en daarbij de ervaring opgedaan dat vooral de kinderen het hanteren met de afvalgrijptang veel plezier maakt en zij zeer gemotiveerd zijn om afval op te sporen, bijna als paaseieren zoeken ;-)

Soms vind je ook statiegeldflessen die “verzilverd” kunnen worden of andere curiosa…

Na intensieve gesprekken met de afvaladviesdienst van de ESB Bocholt kon ik met het volgende concept overtuigen en stelde mij voor de parochie en de Heimatverein als samenwerkingspartner voor Suderwick ter beschikking, evenals Roland Borgemeister van JUKIDS, zodat in totaal 55 afvalgrijpers in Suderwick verspreid kunnen worden.

20 afvalgrijpers zijn reeds uitgedeeld en in gebruik. Dit concept wordt nu ook overgebracht naar de andere districten met een lokale samenwerkingspartner. Het voordeel van dit concept is dat het vuilnis niet alleen op één dag in het voorjaar wordt opgehaald, maar het hele jaar door, waardoor een duurzamer milieubewustzijn ontstaat.

De actie wordt ook digitaal begeleid, waarbij bijvoorbeeld op de Facebook-Suderwick-pagina verzamelde curiosa gefotografeerd en gepost zullen worden, om zo steeds opnieuw de aandacht op de actie te vestigen. Via informatieborden zal de aandacht worden gevestigd op de lange verrottingstijd van verschillende soorten afval.

Het is bijzonder nuttig om bijvoorbeeld sigarettenpeuken in te zamelen of ze niet achteloos weg te gooien, want ze vormen een gevaar, vooral voor bodeminsecten, door de giftige stoffen die worden weggespoeld: 1 peuk vervuilt 40 liter water…

De vuilnisgrijpers zijn zo geconstrueerd dat zelfs kleine onderdelen gemakkelijk kunnen worden gegrepen en zij hebben zo’n stabiele structuur dat men kan uitgaan van een lange levensduur. De actieve verzamelaars worden geregistreerd in een lijst, zodat zij kunnen worden uitgenodigd voor een klein feestje op een later tijdstip, zodra de Corona-richtsnoeren dat weer toestaan…

Laagdrempelig – iedereen kan meedoen, bv. in het kader van een alledaagse wandeling of trektocht.

Gedecentraliseerd – uitgaande van de leefomgeving van elke inzamelaar

Duurzaam – de inzameling is doorlopend, niet alleen op één actiedag, aangezien de afvalplukjes voor een lange periode worden uitgeleend

Corona compliant – bv. als een familie, of binnen de huidige Corona contact beperkingen

Educatief zeer waardevol – vooral kinderen/jongeren krijgen veel positieve, motiverende feedback en reacties van voorbijgangers

Eventueel internationaal – wij praten momenteel over het uitvoeren van deze actie parallel met Dinxperlo, FIGULUS.

De ESB Bocholt en de Heimatverein hebben in totaal 55 afvalgrijpers ter beschikking gesteld, die permanent kunnen worden uitgeleend aan milieubewuste wandelaars, gezinnen enz. ter plaatse.

Zeker voor de komende paasvakantie een goed idee voor zinvolle buitenactiviteiten voor het hele gezin?

Neem contact op met:

Rosi Tuente, Tel. 02874 610 of Mail: tuente@freenet.de

of Roland Borgemeister, Tel. 02874-5958830 of Mail: rborgemeister@jukidssuderwick.net

 

Zie ook: www.worldcleanupday.de of op Facebook: “Guerilla Picking Uerdingen” , R+V BKK actie “Vandaag al gelogd” en anderen.

PS: de afgebeelde personen hebben mij vooraf hun toestemming gegeven voor de publicatie van de foto’s.

Met vriendelijke groeten,

Rosi Tuente”

 

Foto’s: Copyright Rosi Tuente”
Vertaling: deepLFree.translated