Bericht met permissie overgenomen uit Dinxpers Nieuws 2 april 2019.*

Door Iris Jansen

In het jaar 2020 waarin ook de Achterhoek 75 jaar vrijheid viert, zullen in Dinxperlo de eerste Stolpersteine (struikelstenen) door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig gelegd worden.

De herdenkingssteentjes van 10 x 10 centimeter liggen door heel Europa en zijn voorzien van een messing plaatje waarin de namen, geboortedatum, plaats en datum van overlijden gegraveerd staan van slachtoffers van het nationaalsocialisme. De Stichting Stolpersteine Dinxperlo, waarin de bestuursleden Iris Jansen, Bert Wesseloo, Ludmilla van Santen en de aanvullende leden, Werner Brand en Verena Winter zitting hebben, zal met ondersteuning van de gemeente Aalten zich hiervoor inzetten. Volgens de Stichting is het een mooie manier om families weer samen te brengen en de herinneringen aan hen levend te houden. Voor de financiering van het project Stolpersteine Dinxperlo zal de Stichting een beroep doen op particuliere giften en financiële ondersteuning van fondsen en bedrijven.

Alle Joodse slachtoffers van het nationaalsocialisme uit Dinxperlo, alsmede eventuele Joodse slachtoffers uit Suderwick, zullen met een Stolperstein in het trottoir voor het laatste woonadres herdacht worden. Hun persoonlijke verhalen en tevens de oorlogsgeschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog in beide dorpen zullen op een website gedocumenteerd worden. Ook alle andere slachtoffers van het nationaalsocialisme alsmede verzetsstrijders zullen op de website genoemd worden. De website zal daarmee een educatieve doelstelling krijgen.

Eén van de eerste families waarvoor de Stolpersteine gelegd zullen worden, zal de bekende familie Prins zijn. Beide directeuren van de Tapijtfabriek Maurits Prins hebben veel voor de ontwikkeling in Dinxperlo betekend en waren belangrijke werkgevers in Dinxperlo en in Suderwick.

In het kader van ‘Samen Vrijheid Vieren’ in 2020 heeft de Stichting Stolpersteine Dinxperlo haar medewerking toegezegd aan een nieuw initiatief om ook alle oorlogsslachtoffers uit Dinxperlo te herdenken op begraafplaatsen en herdenkingsplekken.

Dit jaar zal de Stichting zich voornamelijk bezighouden met het verzamelen en rechercheren van gegevens omtrent namen en gebeurtenissen.

*Artikel Dinxpers Nieuws