Het geloofsleven in Dinxperlo en Suderwick werd ingrijpend door de Reformatie beïnvloed. Nadat de Katholieken aan beide kanten van de grens altijd gemeenschappelijk hun kerkdiensten in de ca. 1500-1545 gebouwde oorspronkelijk katholieke Liboriuskerk in Dinxperlo hadden gevierd, ontbrak hun een kerkgebouw toen de Katholieken in Dinxperlo de vrije geloofsuitoefening niet meer mochten uitoefenen. De katholieke parochie in Dinxperlo werd opgeheven en deze kerk werd een “Gereformeerde Kerk” (nu protestantse, PKN-kerk). De vorstbisschop van Münster liet onmiddellijk daarna in Suderwick direct aan de grens een kapel bouwen, die in 1765 door de katholieke St. Michaelskerk vervangen werd. Daarin konden dan ook de katholiek gebleven Dinxperloërs hun kerkdiensten houden. De Suderwicker Protestanten kregen in 1877 hun eigen kerkgebouw in Suderwick. Daarvoor kerkten zij in de Dinxperlose dorpskerk.

In Dinxperlo bestond ook een Joodse gemeente (1830) met een eigen synagoge (gebouwd in 1889). Maar weinig Dinxperlose Joden overleefden de verschrikkelijke Nazi-overheersing in de 2e W.O. De synagoge werd door oorlogsgeweld verwoest.

Dorpskerk Dinxperlo
De oorspronkelijk katholieke Liboriuskerk werd na de Reformatie protestants. In die tijd diende de noordelijke zijdeur als ingang voor de kerkgangers uit De Heurne en de zuidelijke voor de mensen uit Suderwick. Kerkgangers uit Dinxperlo gebruikten de hoofdingang. Het kerkelijk centrum is in de jaren negentig aangekocht en komt vele activiteiten ten goed.

Joodse begraafplaats
Sinds 1830 bestond een zelfstandige Joodse geloofsgemeenschap. In 1889 werd de eerste synagoge gebouwd. Het joodse kerkhof aan de Meniststraat is naar de Joodse voorganger Isaac Menist vernoemd. Deze begraafplaats wordt door vrijwilligers onderhouden.

St. Michaelskerk Suderwick
Tot de waardevolle kunstschatten van deze in 1765 gebouwde kerk behoren o.a. het barokke altaar van hout – met een altaarschilderij uit 1924 -, de neobarokke, figuratief-ornamentele plafondschilderingen en het 3/8-kerkkoor.

Ev. ref. Kerk Suderwick.
Deze in romaanse stijl gebouwde baksteenbouw is een opmerkelijk laat voorbeeld van de bouwtraditie van K.F. Schinkel. Deze in 1877 gebouwde kerk heeft een onder door het calvinisme doordrongen sober vormgegeven interieur, dat niet mocht afleiden van het Bijbelwoord.